Informacje o Cechu

 

Usługi oferowane przez Cech:

 

-sporządzanie w imieniu członków wniosków o zawarcie umowy o refundację i wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

-spisywanie umów o prace w celu przygotowania zawodowego

-promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych

-udzielanie informacji oraz przygotowywanie i udostępnianie niezbędnej dokumentacji związanej z organizacja przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle

-organizowanie kursów Bhp dla pracowników i pracodawców