Przydatne linki

 

 

Związek Rzemiosła Polskiego - http://www.zrp.pl/

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu - http://www.irpoznan.com.pl/

Urząd Miasta w Kole - http://www.kolo.pl/

Starostwo Powiatowe w Kole – http://www.starostwokolskie.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Kole - http://www.pupkolo.pl/

Urząd Skarbowy w Kole -    http://www.uskolo.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy - http://www.pip.gov.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Kole - http://www.zst-kolo.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - http://zspklodawa.org/

Ochotnicze Hufce Pracy - http://ohp.poznan.pl/