Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

 

Dokumenty jakie należy składać na refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych  to:

 

 

- DRA

 

- RCA ( RCX)

 

- RSA ( jesli uczeń był na zwolnieniu chorobowym)

 

- wpłata ZUS " 51"

 

- lista płac