Struktura Cechu

 

Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle. Cech jest organizacją pracodawców, która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców.

 

 

Organami statutowymi Cechu są:

- Walne Zgromadzenie Członków Cechu

- Zarząd Cechu

- Komisja rewizyjna

- Sąd Cechowy