Wynagrodzenia pracowników młodocianych za okres XII/14r. -II 15r.