Istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Aktualności

  • Dodano: 2013-04-22

Istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu nawiązała współpracę z firmą ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., która realizuje projekt pt „Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

W ramach powyższego projektu istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego przez osoby, które spełniają następujące warunki:

- zamieszkują w obszarze województwa wielkopolskiego;

- są w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat);

 - spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117).

Uczestnicy projektu mają bezpłatnie zapewnione:

  • udział w 10-godzinnych spotkaniach konsultacyjno – przygotowawczych             do w/w egzaminów, 
  • materiały dydaktyczne przygotowujące do w/w egzaminów odpowiednie            dla danego zawodu,
  • przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego;
  • legalizację świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego;
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania i egzaminy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na egzamin wraz z wypełnionymi formularzami wymaganymi z tytułu udziału w projekcie do Biura Projektu, ul. Słowackiego 17/10, 60-822 Poznań. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.euromistrz.aldeo.pl. jak również w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Kole.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona od 1.03.13 r. do 31.01.14 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie!


Najnowsze informacje

Spotkanie młodych rzemieślników

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wspólnie z powstającym klubem „młodych” serdecznie zapraszają na...

Czytaj więcej

Konkurs "Społecznie odpowiedzialny rzemieślnik"

Serdecznie zapraszamy rzemieślników do wzięcia udziału w konkursie "Społecznie odpowiedzialny rzemieślnik"

Czytaj więcej

XIV edycja Ogółnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu".

XIV edycja Ogółnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów...

Czytaj więcej

e-USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - szkolenie w Wielkopolskiej Izbie Rzmieślniczej w Poznaniu

W dniu 21.05.2013r.(wtorek) w Wielkopolskiej Izbie Rzmieślniczej w Poznaniu odbędzie się szkolenie pt. e-Usługi dla...

Czytaj więcej